Структурите и съдържанието на програмите за професионално обучение включват: Задължителна професионална подготовка - теоретично и практическо обучение.
Теоретичното обучение се извършва по авторска литература – през периода са издадени 11 книги, - чийто автор е Асен ЧАУШЕВ, основател и президент на школата. Последните две са КУЛИНАРЕН ТУРИЗЪМ – ТОМ 1 и ТОМ 2, издадени през 2006 и 2007 г., като ТОМ 2 е носител на награда
Практическото обучение се извършва в хотели, ресторанти и туристически обекти със сключени двустранни договори, в които се упоменават условията и изискванията за качествена практика, безопасни условия за труд и възпитание на обучаваните.
Успешно завършилите курсовете се удостояват с два сертификационни документа – Свидетелство/Удостоверение за професионално обучение и Международна диплома на български/английски език, която дава възможност за работа в цял свят, без необходимост от превод и легализация.
Школата притежава Л И Ц Е Н З И И, издадени от Националната агенция за професионално образование и обучение при Министерски съвет:

№ 200312037 от 07.07.2003 г.

№ 200612392 от 17.01.2007 г.
Записване
Записването за курсовете е ежедневно, като при индивидуално обучение започвате веднага, докато при групово изчаквате сформирането на група от минимум 12 курсиста. Цената е Идентична за всички форми на обучение. Можете да подадете заявление на посочения телефон или e-mail.
Срокове и Планове
Сроковете на курсовете за професионално обучение са от 1 до 6 месеца – като се определят на база входящото ниво на кандидатите.
Формите за обучение са по избор на кандидата – групово, редовно, задочно и дистанционно по индивидуален план. Предимство на обучението е, че се изучава и професионален английски език.